Polityka prywatności


1.0 - Polityka prywatności

Strona motowatch.com jest obsługiwana przez CE Brands Inc. i dlatego warunki niniejszej polityki prywatności dotyczą użytkownika oraz CE Brands Inc.

Niniejszy Regulamin sprzedaży ma zastosowanie do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację danej osoby („Danych osobowych”), które są gromadzone od Klienta po dokonaniu zakupu, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i dane karty płatniczej. Druga klasyfikacja danych publicznych („Dane nieosobowe”) jest również generowana przez Witrynę podczas dostosowywania komfortu obsługi Witryny do Użytkownika. Polityka prywatności znajduje się pod adresem www.cebrands.ca/privacy-policyy i wszystkie aspekty Witryny są ograniczone tą polityką. W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności to właśnie ta polityka będzie obowiązywać.

2.0 - Dane kontaktowe CE Brands Inc.

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail są opublikowane na stronie internetowej www.cebrands.ca i znajdujące się tam informacje będą zawsze aktualne. Ogólne zapytania lub zgłoszenia związane z niniejszą polityką można wysyłać na adres cebrands.ca/privacy-policy, a nasz przedstawiciel udzieli odpowiedzi. Aby uzyskać szybszą odpowiedź, należy podać co najmniej prawidłowy numer telefonu i informacje o koncie.

Pilna komunikacja z CE Brands, która wymaga szybkiego działania, powinna być zgłaszana w inny sposób. Preferowane jest skorzystanie z telefonu, chyba że z jakiegoś powodu nie jest to możliwe. Jeśli konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail na adres cebrands.ca/privacy-policy, odpowiedź powinna dotrzeć w ciągu 24 godzin lub zamiast tego należy zadzwonić pod numer telefonu pomocy technicznej. Kluczowe jest upewnienie się, że wiadomość została odebrana przez przedstawiciela, i otrzymanie potwierdzenia z numerem zgłoszenia serwisowego.

Nigdy nie wysyłamy wiadomości z prośbą o podanie Danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail. Mechanizmem zbierania i aktualizacji danych będzie zawsze Usługa (formularze na stronie internetowej, monity) lub rozmowa telefoniczna po zweryfikowaniu tożsamości.

3.0 - Lokalizacja danych osobowych

CE Brands Inc. jest firmą kanadyjską i jest związana prawem rządu Kanady i prowincji Kolumbia Brytyjska we wszystkich kwestiach prawnych. Wszystkie nasze centra danych znajdują się w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym organizacje prowadzące centra danych mogą podlegać różnym przepisom regionalnym i federalnym. Użytkownik musi mieć pewność, że podanie Danych Osobowych nie narusza żadnego obowiązującego go prawa ani jego prawa do korzystania z Usług.

Jeśli korzystanie z Usług lub ujawnienie niektórych informacji firmie CE Brands naruszyłoby prawo obowiązujące Użytkownika, to jego prawo do korzystania z Usług lub ujawniania takich informacji zostaje cofnięte. CE Brands zastosuje się do każdego orzeczenia sądowego, o ile będzie ono zgodne z prawem obowiązującym sądy kanadyjskie. Żadna inna prośba o dostęp do Danych osobowych od jakiejkolwiek strony nie będzie honorowana bez nakazu kanadyjskiego sądu lub odpowiednio zatwierdzonej zgody właściciela konta.

Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek warunku korzystania z Usługi, który może bezpośrednio lub pośrednio naruszać prawo, jest zobowiązany do bezpośredniego powiadomienia swojego przedstawiciela CE Brands (szczegóły w sekcji „Dane kontaktowe CE Brands Inc.” tej polityki).

4.0 - Próg wiekowy

CE Brands Inc. nie sprzedaje produktów ani nie oferuje odpłatnych usług osobom poniżej 18 roku życia. Świadomie nie pozyskujemy ani nie gromadzimy Danych osobowych od osób poniżej osiemnastego roku życia. W razie stwierdzenia, że dziecko poniżej osiemnastego roku życia ujawniło dane osobowe Usłudze, należy zgłosić to przedstawicielowi CE Brands lub wysłać wiadomość e-mail na adres cebrands.ca/privacy-policy z opisem sytuacji.

5.0 - Pliki cookie

Pliki „cookie” to informacje, które mogą być umieszczane na komputerze użytkownika przez stronę internetową w celu zapamiętania informacji o stanie oraz usprawnienia komunikacji i interakcji użytkownika z tą stroną. Możemy używać plików cookie, aby personalizować odwiedziny Użytkownika na naszych stronach internetowych oraz w innych celach, aby poprawić wygodę użytkowania Witryny lub umożliwić nam ulepszenie naszych usług.

Oprócz naszych plików cookie możemy również używać (i nasi zewnętrzni reklamodawcy mogą używać) niewidocznych obiektów gif, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, Google Analytics i plików cookie stron trzecich w celu poprawy wydajności naszych stron internetowych, zapewnienia pewnych funkcji, takich jak reklamy, lub w celu anonimowego śledzenia korzystania z naszych stron internetowych i śledzenia aktywności użytkowników w internecie.

CE Brands może również używać plików cookie do mierzenia wzorców ruchu i odwiedzanych obszarów witryny CE Brands oraz wzorców odwiedzin. Informacje te są czasami nazywane „strumieniem kliknięć”. CE Brands może wykorzystywać te informacje, aby ustalić, w jaki sposób nasi użytkownicy poruszają się po naszej witrynie i określić typowe wzorce ruchu, w tym z jakiej witryny użytkownik przeszedł na daną stronę.

Możemy używać podobnych mechanizmów w naszych e-mailach w formacie HTML, aby w taki sam sposób śledzić korzystanie z takich e-maili.

Pliki cookie używane w Usłudze zostały podzielone na kategorie zgodne z kategoriami wymienionymi w przewodniku ICC dotyczącym plików cookie. Są to:

5.1 - Kategoria 1: Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie nie da się świadczyć niektórych usług, takich jak koszyk zakupowy lub e-rachunki.

5.2 - Kategoria 2: Pliki cookie odpowiadające za wydajność

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, na przykład, które strony odwiedzają oni najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują odwiedzającego. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są łączone, a zatem anonimowe. Służy to wyłącznie poprawie działania strony internetowej.

5.3 - Kategoria 3: Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie dokonanych wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje Użytkownik) oraz zapewniają ulepszone i bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład strona internetowa może dostarczyć lokalne raporty pogodowe lub informacje o ruchu drogowym, przechowując w pliku cookie region, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Te pliki cookie mogą być również używane do zapamiętywania zmian wprowadzonych w rozmiarze tekstu, czcionkach i innych częściach stron internetowych, które da się dostosować. Mogą one być również wykorzystywane do świadczenia usług na życzenie Użytkownika, takich jak sesja czatu na żywo. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimizowane i nie mogą śledzić aktywności Użytkownika na innych stronach internetowych.

6.0 - Wykorzystanie Danych osobowych

Moto watch będzie wykorzystywać dane osobowe Użytkownika na podstawie domniemania zgody w następujących celach:

 1. do zapewnienia wygodnego, spersonalizowanego korzystania z Witryny i Usługi;
 2. do oferowania usług i produktów żądanych przez Użytkownika i powiadamiania go o tym;
 3. do umożliwienia pracownikom, sprzedawcom i wykonawcom świadczenia Użytkownikom pomocy w zakresie wsparcia takich usług i produktów;
 4. do rejestracji w celu uzyskania gwarancji na części i wyposażenie sprzedane lub wypożyczone użytkownikowi;
 5. do generowania informacji statystycznych i demograficznych dotyczących naszej Usługi;
 6. do wprowadzania ulepszeń interfejsu, wydajności i jakości obsługi Usługi.

CE Brands Inc. będzie wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika tylko za jego wyraźną zgodą:

 • do proponowania produktów, aktualizacji, ofert specjalnych i usług, które naszym zdaniem mogą zaciekawić Użytkownika;
 • do prowadzania promocji i specjalnych działań, które poprawiają jakość korzystania z Usługi.

Będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszym powiadomieniu o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (może chodzić o wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tym powiadomieniu nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych Użytkownika dłużej niż przez okres, w którym Użytkownik ma u nas konto.

Jeśli nie mamy trwającej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe Użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowywać dane osobowe Użytkownika i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

W żadnym wypadku informacje o karcie płatniczej nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim, chyba że biorą one udział w przetwarzaniu płatności za usługi zakupione od CE Brands i dlatego są uważane za część Usługi.

CE Brands może również wykorzystywać i ujawniać Dane Osobowe Użytkownika, którego konto brało udział w naruszeniu naszego Regulaminu użytkowania. Przypadki te mogą obejmować przedstawicieli organów ścigania w celu wykrycia i zapobiegania bezprawnemu dostępowi do Danych Osobowych Użytkownika lub zbadania działań, które zagrażają integralności Usługi i naszej sieci.

CE Brands może wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami sądów lub organów administracyjnych w związku ze sprzedażą, fuzją lub reorganizacją firmy. Strony te są związane ścisłymi postanowieniami umownymi z naszym Serwisem i mają dostęp tylko do Danych Osobowych potrzebnych do wykonywania ich funkcji zawodowych i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów. Strony będą przetwarzać Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Nie przechowujemy danych karty płatniczej ani nie udostępniamy danych finansowych żadnym stronom trzecim

6.1 - Odrzucenie lub wyłączenie plików cookie

Użytkownik zawsze może zrezygnować z korzystania z Witryny, jeśli nie wyraża zgody na pliki cookie, a tym samym nie może korzystać z Usługi. Istnieje jednak kilka sposobów wyłączenia funkcji plików cookie, chociaż bez nich witryna może nie oferować wszystkich funkcji:

 • Ustawienie przeglądarki internetowej tak, aby wyświetlała monit o odebraniu pliku cookie lub całkowite wyłączenie plików cookie. Szczegóły można znaleźć w menu pomocy przeglądarki.
 • Usunięcie plików cookie z pamięci podręcznej przeglądarki i tymczasowych plików internetowych po opuszczeniu strony internetowej.
 • Włączenie trybu prywatnego przy użyciu funkcji „Incognito” w Chrome, „Przeglądanie prywatne” w Firefox i Safari lub „InPrivate” w Internet Explorerze.
6.2 - Zgoda na używanie plików cookie, ale rezygnacja z reklam ukierunkowanych

Jeśli Użytkownik chce powiadomić zewnętrznych reklamodawców, że nie chce uczestniczyć w ich programach wykorzystujących pliki cookie, zalecamy odwiedzenie strony http://www.networkadvertising.org/choices/ i postępowanie zgodnie z zawartymi tam szczegółowymi instrukcjami.

Aby zrezygnować z Google Analytics, należy wejść na stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować rozszerzenie do przeglądarki.

7.0 - Interakcje stron trzecich w Witrynie

Strony internetowe CE Brands mogą umożliwiać stronom trzecim dostarczanie produktów i usług bezpośrednio klientom CE Brands. Takie relacje są często oznaczane logo firmy z dopiskiem „Dostarczone przez” (Provided By) lub „Obsługiwane przez” (Powered By) bądź innym podobnie sformułowanym oznaczeniem. Podczas przetwarzania lub wykonywania określonej funkcji strona ta będzie zbierać dane Użytkownika i udostępniać firmie CE Brands Dane osobowe związane z transakcją. Żeby zobaczyć praktyki prywatności stron trzecich, można kliknąć odnośnik na dole strony lub logo firmy obok „Dostarczone przez”, które przenosi na stronę internetową danej firmy.

Oprogramowanie, które jest pobierane lub instalowane ze strony internetowej CE Brands, może być dostarczane przez zewnętrznego programistę/licencję, która wymaga podania Danych Osobowych do rejestracji. Jeśli produkt jest dostarczany przez stronę trzecią, zostanie podany link do strony internetowej organizacji, na której można zapoznać się z Polityką prywatności i Regulaminem użytkowania. Aktywacja łącza lub pobranie oprogramowania oznacza udzielenie CE Brands pozwolenia na udostępnianie wymaganych danych osobowych stronie trzeciej i przyznanie, że CE Brands nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie, politykę prywatności lub ochronę danych strony trzeciej. Wszystkie oferty, linki, promocje i usługi reklamujące strony trzecie są odrębne i niezwiązane ze stronami internetowymi CE Brands, i nie podlegają naszym zasadom ochrony konsumentów.

Partnerzy, promocje i inne treści stron trzecich są sprawdzane pod kątem standardów i warunków, ale zawsze jest możliwe, że coś prześlizgnie się przez środki kontroli i nadzoru. Jeśli okaże się, że któryś partner lub treści są zwodnicze lub stosują wątpliwe praktyki, usuniemy ich reklamy, produkty lub usługi ze strony internetowej. Prosimy o zgłaszanie wszelkich oszustw i nadużyć na adres cebrands.ca/privacy-policy.

8.0 - Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma CE Brands Inc. zainwestowała i wdrożyła szeroką gamę technologii i funkcji bezpieczeństwa, aby dołożyć rozsądnych starań w celu zapewnienia prywatności danych w swojej sieci. Wytyczne operacyjne zapewniają ochronę prywatności na każdym poziomie naszej organizacji.

Każdemu subskrybentowi Usługi powierzone zostają „tajemnice” zabezpieczeń, które zapewniają dostęp do Danych osobowych przechowywanych na koncie. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę swoich informacji o zabezpieczeniach w postaci nazw użytkownika i haseł, kluczy, pytań i odpowiedzi bezpieczeństwa oraz kodów. Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zabezpieczeń konta w wyniku uzyskania tych poufnych informacji przez osobę trzecią, w tym za zakupy, szkody i działania podjęte podczas podszywania się pod jego dane uwierzytelniające.

Podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa lub ujawnienia tajemnic konta należy natychmiast zgłosić obsłudze klienta, aby zminimalizować szkody i ryzyko. Agent pomoże w zabezpieczeniu konta i zbadaniu skali incydentu. Jeśli objaw zostanie zgłoszony niezwłocznie, agent pomoże w cofnięciu transakcji lub płatności, które okazały się oszukańcze. Prawo ochrony konsumentów chroni każdą ofiarę oszustwa przed opłatami lub karami, jeśli aktywność zostanie szybko zgłoszona, a Sprzedawca otrzyma pełną współpracę podczas dochodzenia.

Naruszenie, które nie zostanie zgłoszone w ciągu 24 godzin od wykrycia, może zwiększyć ryzyko dla platformy i innych stron trzecich. Jest to naruszenie Regulaminu użytkowania i spowoduje natychmiastowe zawieszenie konta, i może prowadzić do działań prawnych ze strony CE Brands lub partnerów zewnętrznych (bramek płatniczych, firm obsługujących karty płatnicze itp.), jeśli zachowanie zostanie uznane za nieodpowiedzialne.

9.0 - Bezpieczeństwo transmisji cyfrowych

Kluczowa komunikacja z centrum danych jest szyfrowana podczas przesyłania przy użyciu protokołów Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS), aby ograniczyć podsłuchiwanie Serwisu przez osoby trzecie. Mechanizm ten będzie chronić transmisję Danych Osobowych podczas ich przesyłu do naszej infrastruktury, gdzie są one chronione przez nasze zabezpieczenia. Przeglądarka wyświetli ikonę kłódki, aby potwierdzić użycie SSL w zabezpieczonych częściach witryny, w których odbywa się gromadzenie danych przez formularze, przetwarzanie płatności i obsługa lub aktualizowanie danych osobowych.

CE Brands wykorzystuje standardowe w branży szyfrowanie przeglądarki o sile 128-bitowej lub 256-bitowej w celu zabezpieczenia komunikacji.

Dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podaje i przesyła za pośrednictwem publicznie dostępnych forów (np. czatów, blogów, komunikatorów internetowych), mogą być przeglądane i wykorzystywane przez każdego, kto ma dostęp do takich forów. CE Brands nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne informacje udostępniane z komunikator internetowy przez takie media.

10.0 - Informacje o koncie

Użytkownik może w każdej chwili poprosić o dostęp do Danych osobowych lub o ich zmianę. Przed spełnieniem prośby muszą zostać spełnione wszystkie niezbędne kroki w celu potwierdzenia tożsamości. Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych lub tajemnic dotyczących zabezpieczeń, które zostaną porównane z zapisami przechowywanymi w aktach Usługi w sposób zadowalający przedstawiciela CE Brands. Konta, na których w przeszłości doszło do naruszenia zabezpieczeń, mogą wymagać wielu testów weryfikacyjnych, aby spełnić ten wymóg. Ma to na celu ochronę Użytkownika i oczekujemy współpracy w tym zakresie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dbanie o to, żeby przechowywane w Usłudze informacje przez cały czas były dokładne.

11.0 - Witryny i usługi stron trzecich

Nasza Usługa może zawierać łącza do innych witryn internetowych i usług, które nie są utrzymywane przez CE Brands Inc. Ponadto inne witryny internetowe i usługi mogą również zawierać odniesienia lub łącza do CE Brands. Zachęcamy do zachowania czujności po opuszczeniu naszej usługi lub przeglądania internetu i prosimy pamiętać, że zamieszczane tam oświadczenia o ochronie prywatności będą się różnić. Nie reklamujemy, nie sprawdzamy, nie zatwierdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich innych witryn internetowych i usług. CE Brands nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony trzecie, którym udostępniono dane w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności lub które same zebrały dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (np. reklamodawcy korzystający z plików cookie stron trzecich).

Nie ponosimy odpowiedzialności za Dane osobowe zebrane przez jakąkolwiek witrynę lub usługę stron trzecich. Wnioski o wypisanie z listy lub usunięcie danych należy kierować do strony odpowiedzialnej. W prowadzeniu Usługi aktywny udział biorą organizacje partnerskie, a opublikowana Polityka prywatności tych dostawców może opierać się na innych wytycznych.

12.0 - Rezygnacja z marketingu

Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były wykorzystywane przez CE Brands Inc. do jakichkolwiek celów marketingu bezpośredniego, może zrezygnować z ich ujawniania w takim celu, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres cebrands.ca/privacy-policy z prośbą o usunięcie.

Usługa będzie od czasu do czasu prosić o zgodę na wpisanie Danych Osobowych na listy mailingowe i marketingowe w celu wysyłania informacji o promocjach i innych usługach od CE Brands lub naszych partnerów. Żeby nie otrzymywać tych komunikatów, należy wybrać opcję rezygnacji.

13.0 - Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części z niniejszej polityki według własnego uznania i w dowolnym momencie.

Zdarzenia będą podlegać wersji polityki, której data przypada między datą wejścia w życie o godzinie 12:00 czasu PST a datą wygaśnięcia o godzinie 23:59 czasu PST ze wszystkimi postanowieniami i zmianami.

Na 30 dni przed datą opublikowania nowej polityki do każdego subskrybenta Serwisu zostanie wysłane powiadomienie e-mail z linkiem do nowej strony.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z nową polityką i zrozumienie zmian. Zaleca się regularne odwiedzanie Witryny w celu zapoznania się z Polityką Prywatności lub przeglądanie jej po otrzymaniu wiadomości e-mail z powiadomieniem, aby być na bieżąco.

14.0 - Pytania i opinie

Żeby uzyskać wyjaśnienia dotyczące zapisów w tej polityce lub podzielić się opinią, prosimy o wysłanie wiadomości ze szczegółami na adres e-mail cebrands.ca/privacy-policym lub na następujący adres pocztowy:

CE Brands Inc.
2100 Livingston Place,
222 3rd Avenue SW,
Calgary, AB T2P 0B4

Odpowiedzi na e-mail można oczekiwać w ciągu 24 godzin. W razie braku odpowiedzi w tym terminie, zdecydowanie polecamy skorzystanie z jednego z numerów telefonów podanych w sekcji Dane kontaktowe CE Brands Inc. niniejszej polityki.

15.0 - Domniemana zgoda

Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych Klientów zgodnie z niniejszą polityką. Jeśli Użytkownik pozna jakiś powód, dla którego Polityka prywatności nie może być wobec niego stosowana LUB jeśli wie, że nie może legalnie korzystać z tej usługi, musi anulować subskrypcję i natychmiast zaprzestać korzystania z usługi.

16.0 - Prawa Użytkownika do własnych danych osobowych

1. Prawo usunięcia danych - Żądanie usunięcia
Użytkownik może poprosić o usunięcie jego danych osobowych. Jeśli Użytkownik poprosi nas o usunięcie jego danych osobowych, uszanujemy jego prośbę i usuniemy jego dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa, nasze wymagania zgodności z przepisami wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzanie danych, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.

2. Prawo dostępu - Prośba o informację
W zależności od okoliczności Użytkownik ma prawo wiedzieć lub znać: czy zbieramy i wykorzystujemy jego dane osobowe; kategorie danych osobowych, które zbieramy; cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe; czy sprzedajemy jego dane osobowe stronom trzecim; kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych; kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do udzielania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację osoby w odpowiedzi na żądanie konsumenta ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

17.0 - Przechowywanie nie dłużej niż jest to konieczne w konkretnym celu lub celach

Firma Perimetersafe będzie mieć zdefiniowaną politykę dotyczącą okresów przechowywania danych osobowych i odpowiednie procedury w celu wdrożenia takiej polityki. Usuwanie konta MOTO WATCH. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto MOTO WATCH używane w aplikacji mobilnej MOTO WATCH, korzystając z funkcji usuwania konta w aplikacji. Po wybraniu w aplikacji opcji Usuń konto, konieczne jest potwierdzenie usunięcia konta przez kliknięcie linku z potwierdzeniem w otrzymanej od nas wiadomości e-mail. Gdy konto MOTO WATCH zostanie usunięte z naszej chmury, dane osobowe Użytkownika, w tym filmy i zdjęcia, które mogą być przechowywane w naszej chmurze, zostaną usunięte z naszych serwerów, wraz z wszelkimi innymi informacjami, których nie potrzebujemy już do obsługi i świadczenia naszych Usług.

What does the Powered by CE Brands badge mean?

CE Brands Inc. ensures global sales and support for the products found on this site.
CE Brands manages the site, the server, and its transactions on behalf of the manufacturer.

Links to this site’s privacy policy and terms of use can be found below. Questions for CE Brands regarding the relationship between these parties can be sent to info@cebrands.ca.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony internetowej lub produktu, należy odwiedzić sekcję pomocy.